Skip to content

Veistotaide muovautuu aikakauden vaatimusten mukaiseksi

Veistotaide käsittää erilaisia taiteenmuotoja, joihin vaikuttaa vahvasti materiaalien käyttö. Veistotaiteesta puhuttaessa tarkoitetaan usein kuvanveistoa, joka on alan tärkein ja tunnetuin taiteellisen ilmaisun muoto. Kuvanveistotaiteella onkin pitkä historia ja antiikin ajoilta säilyneet veistokset muokkaavat yhä edelleen nykyisten kuvanveistäjien tyyliä ilmaista itseään.

Mitä on veistotaide?

Veistotaiteessa voidaan käyttää monenlaisia eri materiaaleja kuten savi, kivi, metalli, puu, lasi, lumi, jää ja hiekka. Materiaalien käyttö on nykyisin aiempaa rajattomampaa ja monet taiteilijat yhdistelevät niitä ennakkoluulottomasti. Perinteisien materiaalien rinnalla on nähty myös paperia ja muovia.

Veistotaidetta on esillä joka paikassa. Lenkillä omassa kotikaupungissa voi törmätä puistoissa lukuisiin patsaisiin ja esimerkiksi vanhoissa asuintaloissa saattaa olla kuvanveistäjältä tilattu reliefi tai patsas koristamassa talon päätyä. Veistotaidetta on esillä museoiden lisäksi myös esimerkiksi hautausmaiden hautakivissä, yritysten tiloissa ja julkisten rakennusten koristeina.

Veistotaiteen menneisyys

Länsimaiseen kuvanveistotaiteeseen on vaikuttanut vahvasti antiikin Kreikan aikainen taide. Antiikin Kreikassa kuvanveistäjät olivat oma kiltansa, jota pidettiin muiden käsityöläisten tavoin tärkeinä työntekijöinä. Eri aikakausilla suosittiin erilaisia ilmaisukeinoja ja vaatimukset olivat vahvasti sidoksissa sen hetkisen hallitsijan näkemyksiin. Ensimmäisellä aikakaudella eli arkaaisella ajanjaksolla suosittiin patsaita, jotka poikkesivat usein tavallisesta ihmisestä yli-inhimillisin piirtein. Antiikin Kreikassa kuvanveisto keskittyi kuvaamaan ihmistä ja ihmisen keho sen toimintoineen olikin jatkuvan tarkastelun alla myös veistotaiteen puolesta. Seuraavalla aikakaudella keskityttiin tarkastelemaan yhä enemmin ihmisen liikkuvaa kehoa ja pyrittiin vangitsemaan se erilaisissa suorituksissa. Kuvataide keskittyi useimmiten ihanteisiin, ei todellisuuteen ja tuona aikana ihailtiin liikunnallista, lihaksikasta kehoa. Hellenistisellä kaudella siirryttiin monimutkaisempiin veistoaiheisiin ja veistoksiin tuli mukaan realismi.

Renessanssi toi veistotaiteeseen ihmisen kehon tarkemman tarkastelun ja töissä onkin nähtävillä mittasuhteiden oikeaoppisuus. Renessanssin aikana käytettiin usein aitoja malleja ja ihmisen kehon ylistys nousi keskiajan jälkeen taas antiikin Kreikan tasolle. Donatello oli yksi aikakauden tunnetuimpia kuvanveistäjiä ja hänen veistoksissaan on nähtävillä monia antiikin Kreikasta lainattuja piirteitä.

Veistotaide mielenilmaisuna

Veistotaiteen eri aikakauden liittyvät myös vahvasti sen ajan tapahtumiin. Esimerkiksi Suomessa sotien jälkeiset veistokset olivat usein sotasankareihin liittyviä ja nykyisin taas kuvanveistotaiteeseen on tullut mukaan myös tekijän halu tuoda esille oma mielipide joka saattaa liittyä vaikka huoleen luonnontilasta. Moderni kuvanveisto mursi pitkään käytössä olleita sääntöjä ja sen myötä taiteenlajissa lisääntyi kantaaottavuus yhteiskunnallisiin teemoihin.

Nykyisin kuvanveistotaide ei olekaan vain ihmistä kuvaavia patsaita jalustalla vaan yhä useammin teos voi olla abstrakti taideteos eikä sen paikka ole ainoastaan jalustalla. Nykytaiteilijat suuntautuvat vahvemmin abstrakteihin veistoksiin kuin henkilöpatsaisiin ja alasta on tullut vahvemmin taiteellinen kuin se oli esimerkiksi antiikin Kreikassa. Veistos voi roikkua ilmassa tai se voi olla kiinnitettynä seinään, materiaalien vapaampi käyttö on tuonut alalle myös teoksia, joissa on liikkuvia osia ja niissä olevat osat saattavat reagoida värien vaihdolla digitaalisin apukeinoin. Kautta aikojen veistotaidetta on käytetty erilaisten sankareiden esille tuomisessa ja monissa paikoissa onkin esillä kaupungin perustajan tai muuten varteenotettavan merkkihenkilön näköispatsas.

Uudet materiaalit, uudet tapahtumat

Erilaisten materiaalien muokkaus on auttanut veistotaidetta valloittamaan uusia ulottuvuuksia. Lumi- ja jääveisto sekä hiekkaveistokset ovat saaneet yleisöä, jota perinteinen kuvanveistotaide ei ole ehkä kiinnostanut. Materiaaleina kyseiset luomukset ovat hetkellisiä ja usein niiden ympärille onkin järjestetty isompi tapahtuma, joka kerää katsojia sankoin joukoin. Lumenveisto on suosittu laji esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa, jossa tapahtumat keräävät monesti jopa miljoonayleisöjä. Hiekkaveistokset ovat tulleet viime vuosina tutuiksi myös Suomessa, jossa ne ovat muodostuneet osaksi kesäisiä tapahtumia.